Pozew o rozwód z zabezpieczeniem

22.01.2021 | Prawo rodzinne
Oskarżeni o popełnienie przestępstwa w rozumieniu prawa karnego przekonani są często o tym, że to sytuacja bez wyjścia. Jednak kompetentny i profesjonalny adwokat dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu może zminimalizować konsekwencje popełnionego czynu.
Dowiedz się więcej

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – zalety i wady

22.01.2021 | Wszystkie, Prawo rodzinne
Sąd orzeka rozwód w wypadku gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, rozwód nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Dowiedz się więcej

Alimenty na dziecko – wszystko co powinieneś wiedzieć

22.01.2021 | Prawo rodzinne
Wysokość alimentów na rzecz dziecka zależy między innymi od jego usprawiedliwionych potrzeb. Sąd oceniając, które potrzeby uprawnionego są usprawiedliwione bierze pod uwagę wiek dziecka, miejsce jego pobytu, jego środowisko, stan zdrowia oraz inne szczególne uwarunkowania. Większe będą usprawiedliwione potrzeby dziecka przewlekle chorego, wymagającego stałego leczenia. Alimenty powinny zostać przyznane na takim poziomie, aby stopa życia dziecka była równa stopie życia rodziców.
Dowiedz się więcej

Ubezwłasnowolnienie – pigułka informacji

22.01.2021 | Prawo rodzinne
Ubezwłasnowolnienie pozwala na wyznaczenie opiekuna dla osoby, która z różnych względów nie jest w stanie żyć samodzielnie. Opiekun pomaga zarządzać majątkiem czy troszczyć się o bieżące sprawy. Kto może zostać opiekunem? Kto może składać wniosek o ubezwłasnowolnienie?
Dowiedz się więcej

Stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego, a dobro dziecka.

22.01.2021 | Sprawy cywilne
Zgodnie z treścią artykułu 23 lit. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej orzeczenia odnoszącego się do odpowiedzialności rodzicielskiej nie uznaje się, jeżeli uznanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym Państwa Członkowskiego, w którym wystąpiono o uznanie, uwzględniając interes dziecka.
Dowiedz się więcej
Call Now Button