image Sprawy karne

Sprawy karne

Adwokat prawo karne Olsztyn

Oskarżeni o popełnienie przestępstwa w rozumieniu prawa karnego przekonani są często o tym, że to sytuacja bez wyjścia. Jednak kompetentny i profesjonalny adwokat dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu może zminimalizować konsekwencje popełnionego czynu. W moim przypadku rzetelność przekłada się na skuteczność.

Do moim zadań należy obrona oskarżonego na każdym etapie postępowania karnego przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Przykładowe sprawy:

  • Kolizje i wypadki drogowe, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających
  • Pobicia i rozboje
  • Posiadanie i dystrybucja narkotyków
  • Oszustwa finansowe
  • Kradzieże i włamania
  • Stalking
  • Zniesławienia

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/kakrawczynska/public_html/wp-content/themes/kk-theme/offer-template.php on line 63

SPRAWY KARNE – ETAPY DZIAŁANIA

Postępowanie egzekucyjne

Już na etapie przedstawiania zarzutów i gromadzenia dowodów warto szukać wsparcia u profesjonalnego adwokata. Wówczas mogę zrobić najwięcej, aby polepszyć sytuację podejrzanego podczas procesu. Finałem postępowania przygotowawczego jest akt oskarżenia. Angażując się w sprawę na tym etapie, mam wgląd w akta sprawy, mogę zweryfikować dowody i je zakwestionować albo przedstawić w innym świetle.

Postępowanie sądowe

W postępowaniu sądowym podejrzany staje się oskarżonym, a sąd zapoznaje się z materiałem dowodowym, przesłuchuje świadków, korzysta z opinii biegłych, jeśli jest taka konieczność. Na tym etapie reprezentuję oskarżonego w sądzie – mogę zakwestionować dowody, zaprezentować kontrargumenty, przestawić okoliczności łagodzące. Nawet w przypadku aresztowania, mam kontakt z oskarżonym. Wyrok kończy postępowanie sądowe, ale w przypadku wydania wyroku skazującego, oskarżony ma prawo do złożenia apelacji i odwołania się do wyższej instancji.

Postępowanie wykonawcze

Na ostatnim etapie koncentruję się na zminimalizowaniu odczuwalnych skutków wyroku karnego.

Prowadzę postępowania wykonawcze, sporządzam wnioski o wyrażenie zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE).

iustitia civitatis

fundamentum

Call Now Button