Adwokat Olsztyn

- Cennik -

Sprawdź ile kosztują moje usługi

Skorzystanie z pomocy prawnej jest często jedyną formą kompleksowego zakończenia sprawy. Wysokość kosztów zastępstwa adwokackiego w danej sprawie wynika z treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Honorarium za usługi adwokackie jest ustalane zawsze indywidualnie z klientem, biorąc pod uwagę charakter sprawy, jej złożoność i ilość czynności, które musi podjąć adwokat, dowody, które należy przeprowadzić, ilość pism, które należy sporządzić, ilość porad prawnych itd. Współpracę z Kancelarią Prawną Katarzyny A. Krawczyńskiej najlepiej rozpocząć od porady prawnej, na której zostanie omówiona sytuacja faktyczna i prawna klienta; oczekiwania klienta; strategia postępowania; kolejne kroki jakie należy podjąć i ich konsekwencje dla klienta. Na podstawie udzielonej kompleksowej porady prawnej klient będzie mógł podjąć ostateczną decyzję w zakresie swojej sprawy i kierunku jej prowadzenia.

§ 2. 1 [Stawki minimalne zależne od wartości przedmiotu sprawy]

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Adwokat z urzędu

Istnieje także możliwość ustanowienia pełnomocnika z urzędu (adwokata z urzędu) dla osoby, która nie jest w stanie ponieść kosztów zastępstwa adwokackiego. Adwokata z urzędu ustanawia sąd na wniosek osoby zainteresowanej

Call Now Button