image Karne po wyroku

Karne po wyroku

adwokat karnista olsztyn

Praktyka pokazuje, że klienci w sprawach karnych, szczególnie ci, którzy przekonani są o własnej niewinności, często udają się po wsparcie do adwokata dopiero po wydaniu przez Sąd wyroku skazującego. Warto pamiętać, że od każdego wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje prawo do apelacji, która nie tylko zapobiega uprawomocnieniu się wyroku, ale też utrzymuje status osoby niekaranej, aż do wyroku wydanego przez sąd odwoławczy.

Inicjuję i prowadzę postępowanie wykonawcze, między innymi w przypadku ubiegania się o:

  • Odroczenie wykonania kary
  • Warunkowe odroczenie kary
  • Udzielenie przerwy w odbywaniu kary
  • Zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru – elektronicznego (SDE)
  • Zgodę na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową
  • Wydanie wyroku łączonego
Call Now Button