image Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe

Adwokat Spadek Olsztyn

W wielu przypadkach spadek równa się problem, a zawiłości prawa spadkowego nie ułatwiają sprawy. Poza rodzinnymi sporami i decyzją o dziedziczeniu, należy wziąć pod uwagę rozmaite formalności związane z rozliczaniem darowizny. Świadczone przeze mnie wsparcie prawne dotyczy wszystkich powyższych aspektów, zaś adresowane jest zarówno do spadkobierców, jak i spadkodawców.
Sprawy spadkowe obejmują dwa etapy: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku oraz postępowanie o dział spadku.

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku

W tym stadium postępowania określamy spadkobierców uprawionych do dziedziczenia po zmarłym. Takie postępowanie zwykle wszczyna osoba z grona spadkobierców, ale czasem jest to wierzyciel spadkodawcy lub spadkobiercy, a także zapisobierca, czyli osoba z prawem majątkowym zgodnie z wolą spadkodawcy.
Poza ustaleniem, kto i w jakiejś części dziedziczy spadek, przyjmowane są wnioski o odrzuceniu spadku.

Postępowanie o dział spadku

Na tym etapie dochodzi do podziału masy spadkowej, czyli wszelkich ruchomości i nieruchomości, należących do osoby zmarłej. Warunkiem jest ustalenie wszystkich składowych spadku, również zobowiązań i długów. Jeśli spadkobiercy nie są zgodni co do wyceny poszczególnych elementów, korzystamy wówczas z opinii biegłego rzeczoznawcy. Ostatecznie jednak to sąd dokonuje wyceny w oparciu o przedstawiony materiał. Wspieram moich klientów zarówno przy sporządzeniu pism procesowych w tych sprawach, jak i w ramach zastępstwa procesowego przed Sądem.

Call Now Button