image Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Adwokat Rozwód Olsztyn

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje osobiste i majątkowe stosunki między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, m.in.  związane z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych, adopcją, opieką bądź kuratelą, a także zakresem władzy rodzicielskiej. Sprawy te zwykle wiążą się z silnymi emocjami wszystkich stron, dlatego rzetelny adwokat posiadający obiektywną perspektywę ułatwia rozwiązanie najtrudniejszych konfliktów. 

W mojej kancelarii zajmuję się sprawami dotyczącymi:

  • Separacji i rozwodu
  • Ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej
  • Ustalenia kontaktów z dzieckiem
  • Obowiązków alimentacyjnych
  • Zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej
  • Podziału majątku wspólnego
  • Dochodzenia od współmałżonka środków z tytułu utrzymania rodziny

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

ADWOKAT OLSZTYN

Masz pytanie? Zapoznaj się z działem FAQ. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się ze mną.

1. Gdzie należy założyć sprawę o rozwód?

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

2. Ile kosztuje pozew o rozwód lub separację?

Opłata stała od pozwu rozwodowego lub o separację wynosi 600 zł. Można ją uiścić bezpośrednio w kasie sądu lub przelewem na konto właściwego sądu okręgowego. Jeśli zajdzie taka konieczność, w trakcie procesu, sąd może również wezwać stronę o zaliczkę na biegłego czy na przeprowadzenie wywiadu kuratora. Dowód uiszczania opłaty należy dołączyć do pozwu.

3. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

Do pozwu o rozwód czy separację należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone wspólnych małoletnich dzieci stron, dokumenty na okoliczność wysokości wynagrodzenia i wysokości wydatków. Pozew kierowany do sądu składamy wraz z odpisem załączników dla strony przeciwnej.

4. Ile trwa sprawa rozwodowa?

Czas trwania sprawy rozwodowej jest uzależniony w zasadzie od stopnia skonfliktowania stron postępowania i prezentowanych przez nich stanowisk. Jeśli strony zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, sprawa może zakończyć się na pierwszym posiedzeniu sądu w tej sprawie.

5. Jaka jest różnica między rozwodem a separacją?

Separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co spowoduje, że ustaną jej skutki. Orzeczenie rozwodu natomiast spowoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego związku małżeńskiego. Po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego.
W obu przypadkach, tj. Zarówno w przypadku separacji jak i rozwodu będzie orzekał sąd. Separacja ma takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Orzeczenie zarówno separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej.

Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i przy separacji.Sąd orzeka również o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron.
Małżonek pozostający w separacji, podobnie jak małżonek rozwiedziony, nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka.

Call Now Button