image Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

adwokat prawo cywilne olsztyn

Choć na co dzień o tym nie myślimy, nasze życie prywatne, rodzinne czy społeczne regulowane jest przez prawo cywilne określające  normy, jakimi należy się kierować. Jest to bardzo szeroki obszar obejmujący m.in. prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo pracy, prawo handlowe. 

Moją rolą w sprawach cywilnych jest:

  • Wszczynanie i prowadzenie postępowania cywilnego po stronie powodowej przed sądami powszechnymi w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszystkich stosunków cywilnoprawnych
  • Obrona przed Sądem interesów strony pozwanej
  • Przygotowywanie pism procesowych tj. pozwy – pozwy w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym, a także wniosków, apelacji, skarg i zażaleń
  • Wszczynanie i prowadzenie spraw dotyczących prawa własności
  • Sporządzanie wezwań do zapłaty
  • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych
  • Dochodzenie roszczeń z tytuły umów cywilnoprawnych
Call Now Button