Czy w trakcie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) mogę zmienić miejsce zamieszkania?

Przepisy przewidują możliwość złożenia przez skazanego wniosku o zmianę miejsca wykonywania kary wykonywanej w systemie SDE. Sąd przychyli się do takiego wniosku jedynie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych okolicznościami. Mogą one dotyczyć skazanego, jak i osób dla niego najbliższych, a także podmiotu dozorującego. Dla przykładu konieczność zmiany miejsca zamieszkania może wynikać z konieczności opuszczenia dotychczasowego lokalu (eksmisja, rozwiązanie umowy najmu). Podejmując decyzję o zmianie miejsca wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego Sąd wyda postanowienie. Jednak zanim to nastąpi powstanie ponownie konieczność sprawdzenia czy w nowym miejscu istnieje możliwość zainstalowania urządzeń monitorujących. Niezbędne będą także zgody na wykonywanie tej kary przez osoby pełnoletnie, zamieszkujące pod nowym adresem.

Call Now Button