Przyjęcie i odrzucenie spadku – co warto wiedzieć

Z chwilą otwarcia spadku, tj. w momencie śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek warunkowo. Od momentu, kiedy dowiedział się on, że należy do grona osób powołanych do spadku (na podstawie ustawy lub testamentu) ma określony czas na to na to, aby podjąć decyzję czy zechce nabyć prawa do spadku.
Spadkobierca nie zawsze może chcieć nabyć spadek. Najczęstszym powodem nieprzyjęcia spadku są zazwyczaj długi spadkowe.
Ostateczne przyjęcie spadku następuje bądź poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia bądź na skutek upływu określonego czasu od chwili powzięcia przez spadkobiercę informacji o tym, że może mieć prawa do spadku i dziedziczyć po spadkodawcy. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć przed notariuszem lub przed sądem.
Spadkobierca ma tylko 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Termin ten liczy się od chwili, w której spadkobierca dowiedział się o tym, że został powołany do spadku. Jeśli w terminie 6 miesięcy spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia uważa się, że spadek został przez niego przyjęty.

Call Now Button