Czym jest władza rodzicielska?

16.06.2021 | Prawo rodzinne
Władza rodzicielska obejmuje szereg praw i obowiązków przysługujących rodzicom względem ich dzieci. Należy do niej opieka nad dzieckiem, reprezentowanie i zarządzanie majątkiem dziecka, podejmowanie decyzji w sprawach bieżących dotyczących dziecka. Władza rodzicielska nabywana jest przez oboje rodziców z chwilą jego przyjścia na świat, dlatego o istotnych sprawach rodzice mają obowiązek zawsze rozstrzygać wspólnie.
Dowiedz się więcej

Brak zgody jednego z rodziców na wyrobienie paszportu dziecku i co dalej?

15.06.2021 | Prawo rodzinne
Co do zasady wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego dziecka wymaga podpisu obojga rodziców. Możliwe jest złożenie wniosku przez tylko jednego z rodziców przy jednoczesnym okazaniu w urzędzie paszportowym pisemnej zgody drugiego z rodziców.
Dowiedz się więcej

Jak długo będę płacić alimenty na rzecz byłego małżonka?

14.06.2021 | Prawo rodzinne
Zasady ustalania długości okresu, na jaki przyznawane są alimenty mają bezpośredni związek z tym z czyjej winy doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego stron.
Dowiedz się więcej

Pozew o rozwód z zabezpieczeniem

22.01.2021 | Prawo rodzinne
Oskarżeni o popełnienie przestępstwa w rozumieniu prawa karnego przekonani są często o tym, że to sytuacja bez wyjścia. Jednak kompetentny i profesjonalny adwokat dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu może zminimalizować konsekwencje popełnionego czynu.
Dowiedz się więcej

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – zalety i wady

22.01.2021 | Wszystkie, Prawo rodzinne
Sąd orzeka rozwód w wypadku gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, rozwód nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Dowiedz się więcej

Alimenty na dziecko – wszystko co powinieneś wiedzieć

22.01.2021 | Prawo rodzinne
Wysokość alimentów na rzecz dziecka zależy między innymi od jego usprawiedliwionych potrzeb. Sąd oceniając, które potrzeby uprawnionego są usprawiedliwione bierze pod uwagę wiek dziecka, miejsce jego pobytu, jego środowisko, stan zdrowia oraz inne szczególne uwarunkowania. Większe będą usprawiedliwione potrzeby dziecka przewlekle chorego, wymagającego stałego leczenia. Alimenty powinny zostać przyznane na takim poziomie, aby stopa życia dziecka była równa stopie życia rodziców.
Dowiedz się więcej

Ubezwłasnowolnienie – pigułka informacji

22.01.2021 | Prawo rodzinne
Ubezwłasnowolnienie pozwala na wyznaczenie opiekuna dla osoby, która z różnych względów nie jest w stanie żyć samodzielnie. Opiekun pomaga zarządzać majątkiem czy troszczyć się o bieżące sprawy. Kto może zostać opiekunem? Kto może składać wniosek o ubezwłasnowolnienie?
Dowiedz się więcej
Call Now Button